De cardiologische consultatie

Een eerste cardiaal bilan omvat meestal een consultatie met fysiek onderzoek, aangevuld met rust EKG, een transthoracale echocardiografie en een inspanningsproef al dan niet verder aangevuld met bijkomende onderzoeken in functie van de resultaten of de diagnostische vraagstelling.

Indien er afwijkingen worden gevonden kan u doorverwezen worden naar een gespecialiseerd centrum voor bijkomende onderzoeken. Meestal wordt hiervoor samengewerkt met het UZ Brussel, doch een gespecialiseerd centrum naar uw keuze is eveneens mogelijk! (bvb UZ Leuven, OLV Aalst, CHU Erasmus…)

Sportscreening

Steeds meer horen we op het nieuws van plotse dood bij (jonge) sporters, sommige oorzaken hiervan zijn preventief op te sporen andere niet.

Indien men hieromtrent ongerust is kan een sportscreening aan de hand van een (familie)anamnese, fysiek onderzoek, rust EKG, echocardiografie en inspaningsproef zeker al een aantal zaken opsporen. Indien er zaken zijn die verdere duidelijkheid nodig hebben, wordt het advies ingewonnen van collega’s in gepaste meer gespecialiseerde centra.

Pacemakers/defibrillatoren

In bepaalde hartproblemen dient overgegaan te worden tot implantatie van een pacemaker, defibrillator of een resynchronisatie device. Ook deze toestellen kunnen op de consultatie worden nagekeken of afgesteld.